Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc sử dụng dịch vụ trên website ducminhfood, Người sử dụng mặc định đã thực hiện một giao kết với Ducminhfood với các điều khoản dưới đây. Ducminhfood được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này.
A) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thu thập thông tin cá nhân được xem là yếu tố cần thiết và bắt buộc khi bạn tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ của Ducminhfood. Điều này giúp cho Người sử dụng tránh khỏi những rủi ro, những hành vi gian lận, lừa đảo và giúp chúng tôi thu thập, hỗ trợ được Người sử dụng khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp Người sử dụng giả mạo, cung cấp sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất các thông tin được yêu cầu cung cấp. Mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng nhằm:
- Hỗ trợ khách hàng khi xảy ra các trường hợp tranh chấp, khiếu nại;
- Ngăn ngừa các hành vi xâm nhập, đánh cắp tài khoản khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khác;
- Gửi các thông báo liên quan đến trạng thái giao dịch của khách hàng;
- Quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ của ducminhfood đến thành viên;
- Phục vụ các mục đích thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của ducminhfood;
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website Ducminhfood có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Trong trường hợp này việc thu thập thông tin cá nhân người dùng nhằm mục đích cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài những mục đích nêu trên, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.
Phạm vi thu thập thông tin cá nhân
 Khi đăng ký và sử dụng Ducminhfood bạn phải cam kết cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác những thông tin sau:
- Thông tin cá nhân, thông tin liên hệ bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức và địa chỉ thường trú của cá nhân, số điện thoại hoặc bất kỳ một phương thức liên lạc nào khác cho www.ducminhfood.com; Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác;
- Thông tin ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng… mà Người sử dụng liên kết đến tài khoản Ducminhfood dành cho việc rút tiền về tài khoản Ngân hàng.
- Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bên thứ 3 như Ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng trong một số trường hợp nếu cần. Khi bạn truy cập vào trang web của Ducminhfood, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của Người sử dụng như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.
B) Phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích chính của Ducminhfood trong việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho Người sử dụng các dịch vụ vận chuyển an toàn, tiện lợi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp:
 - Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà Người sử dụng yêu cầu.
- Giao dịch, xử lý và gửi thông báo về giao dịch của Người sử dụng.
- Giải quyết tranh chấp, lệ phí thu thập và các vấn đề khiếu nại;
- Có khả năng ngăn cấm các hoạt động bất hợp pháp, người dùng có dấu hiệu vi phạm và cho thi hành các biện pháp ngăn chặn;
- Tùy chỉnh, đo lường, cải thiện dịch vụ, nội dung và bố cục của trang web của Ducminhfood;
- Gửi cho Người sử dụng nhằm mục tiêu tiếp thị, dịch vụ thông báo cập nhật, và cung cấp quảng cáo dựa trên các sở thích giao tiếp của Người sử dụng;
- So sánh các thông tin cho chính xác và xác minh với bên thứ ba;
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
C) Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
Với cơ sở hạ tầng hiện nay, Ducminhfood có thể đảm bảo lưu trữ thông tin khoảng từ 10-15 năm. Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ducminhfood.
D) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:
+) Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ giữa Ducminhfood và các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.
+) Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này.
+) Ban quản trị Ducminhfood, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Người sử dụng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Ducminhfood
+) Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của Người sử dụng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử sụng với các bên thứ ba khi Người sử dụng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

E) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH Ducminhfood
Địa chỉ: Số 9, ngách 98, ngõ 56, phố Thạch Cầu, Phường Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Email: saleducminh@gmail.com
Hotline: 0915.17.6006 | 0243.9950.988
F) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Người sử dụng là người duy nhất được truy cập vào tài khoản trên Ducminhfood của mình để thực hiện việc thay đổi, cập nhật thông tin. Khi muốn cập nhật hay sửa đổi các thông tin cá nhân, Người sử dụng vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và thao tác trên web www. ducminhfood.com. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.
G) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Ducminhfood lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin:
- Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về hệ thống máy chủ của Ducminhfood được tổ chức bảo mật uy tín VeriSign cấp chứng chỉ.
- Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài.
Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ.
H) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng đến Ban quản trị của website Ducminhfood. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ducminhfood sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các bước thực hiện như sau:
- Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại
Khách hàng gửi khiếu nại cho Ducminhfood theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Ducminhfood. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ducminhfood có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan
- Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại
Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý
- Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).